Thursday, July 29, 2010

Shri Gajanan Stotra composed by my Baba

In early eighties a group of devotees of Shri Gajanan Maharaj approached my father and requested him to compose something about Maharaj. After some research and meditation Baba composed a stotra and a few bhajan in Marathi. Out of that, I am reproducing stotra below. Initial shloka narrate different ways in which Maharaj brought out changes in people around him. Last few shloka tell the reasoning behind the changes in life and the outlook. Maharaj, who was troubled by many earlier, was eventually revered by masses. Today he has literally millions of followers.

श्री गजानन महाराज स्तोत्र

ॐ नमोजी गजानना | गणिगणगणात दयाघना
कृपानिधे, तवचरणा | वंदुनि स्तवन करितसे ||१||

तूचि विठ्ठल, तूचि अनंता | ओंकारेश्वर, परमहंसा
रामदास, अवधूता | विकल्पदहना, सद्गुरो ||२||

माघ वाद्य सप्तमीशी | प्रगटुनि शेगावाशी
अज्ञान तिमिराच्या राशी | नष्ट तूची केल्यास ||३||

भास्कराच्या विहिरीला | स्पर्श जेंव्हा तुझा झाला
जीवनझरा उसळला | सकल जनांच्या तृषेस्तव ||४||

भक्त पितांबराच्यासाठी | झालास तू चैतन्य राशी
वठलेल्या आम्रवृक्षासी | नवपालवी फुटतसे ||५||

पोरांनी जरी मारिले | सारे तुवा सहन केले
प्रेम रसाचे पाट वाहिले | तूचि माउली गजानना ||६||

बंकटलालाच्या मळ्यात | मधमाशांना उठविलेत
कोणी न धावती संकटात | हेच पटविले त्या समयी ||७||

वासूदेवानंद सरस्वती | येता तव आश्रमाप्रती
त्रिमार्गातील मुक्ती | समान हे त्वा दाविले ||८||

माघ-वद्य नवमीला | रामदास तुम्ही बनला
विठ्ठल बनुनी बापुनाला | देवभेटी घडविली ||९||

लोक म्हणती चमत्कार | हे तर कृतियुक्त आचार
भक्ताशी केले साक्षर | अध्यात्माचे मार्गावर ||१०||

जेथे श्रद्धा आणि भक्ती | तेथे येतसे उदात्त शक्ती
सद्भावाची येई प्रचीती | हेच ठसवले गजानने ||११||

ब्रह्मगिरी गोसाव्याला | खरा ज्ञानी तुम्ही केला
कोरड्या त्याच्या पांडित्याला | तुम्ही सश्रद्ध बनविले ||१२||

लोकमान्य टिळकाशी | प्रेरणा दिव्य तूची देशी
कैदेत असता मंडाल्याशी | गीतारहस्य निर्मियले ||१३||

सामान्यासी तू सामान्य | पंडितांना असामान्य
भक्तजनांना तूचि धन्य | धन्य बनविले गजानना ||१४||

दिनांचा तुम्ही आधार | सुशिक्षितांना दिलात धीर
मोक्षमार्गाचा उद्धार | केलात पुन्हा कलियुगी ||१५||

तुमच्या चरित्राचे सार | नाम महिमा अपार
एकचि आहे ईश्वर | रूपे जरी वेगळाली ||१६||

नुसती विद्वत्ता न ये कामी | संपत्ती जरी असे धामी
जनहितास्तव ये जे कामी | त्याच सत्कृति या जगती ||१७||

गजाननाचे आचार | साक्षात असति सदाचार
मुखाने करावा उच्चार | उच्चार तुम्हा तारतील ||१८||

नामभक्तीचा हा ठेवा | सत्कृति आचरणी आणाव्या
तरीच गजानन-मार्गा | आचरण आपले मानावे ||१९||

या स्तोत्राचा पाठ | चालेल ज्याच्या घरात
गजाननाचा वरदहस्त | सदैव पाठीशी राहील ||२०||

एकवीस श्लोकांची ही माला | आदरे अर्पिली गजाननाला
समर्थ बनवील भक्ताला | हीच फलश्रुति नि:संशय ||२१||

||श्री गजाननार्पणमस्तु ||


गजानन महाराज स्तोत्राची ही रचना नामभक्ती बरोबर कुतियुक्त आचरणासाठी गजानन महाराजांनी दिलेली प्रेरणा संप्रेरित करणारी आहे. त्यांच्या सत्कृतीच्या आठवणीतून आपणही कृतीप्रवण होत जावे व कर्तबगार बनावे ह्या अपेक्षा या स्तोत्राच्या नित्य पठणातून साकार होतील.

वि. मो. दुधगांवकर
(प्रस्तावने मधील एक परिच्छेद)

Wednesday, July 28, 2010

Ha Rusava Sod Sakhe

रफ़ीचं एक सदाबहार गाणं

हा रुसवा सोड सखे
पुरे हा बहाणा, सोड ना अबोला
झुरतो तुझ्या विना, घडला काय गुन्हा
बनलो निशाणा, सोड ना अबोला |

इश्काची दौलत उधळी तुझा हा नखरा
मुखचंद्रा भवती कितीक फिरती नजरा
फसवा राग तुझा, अलबेला नशीला
करी मदहोश मला
नुरले भान आता, जाहला जीव खुळा
पुरे हा बहाणा, सोड ना अबोला |

तुझे फितूर डोळे, गाती भलत्या गजला
मदनाने केले मुश्कील जगणे मजला
पाहुनी मस्त अदा, फुले अंगार असा
सावरू तोल कसा?
नको छळवाद आता, झालो कुर्बान तुला
पुरे हा बहाणा, सोड ना अबोला |


गीत: वंदना विटणकर
संगीत: श्रीकांत ठाकरे
*** ***